Suoraan sisältöön
Visad: 1817

Helsingfors världens bäst fungerande stad: information till beslutsfattarna om hur strategiprojekten fortskrider

Helsingfors stadsfullmäktige samlas torsdagen den 31 januari för att få lägesinformation och diskutera om hur projekten upptagna i stadsstrategin fortskrider och om projektens fortsatta faser.

Stadsfullmäktiges ordförande Otso Kivekäs presenterar seminariets innehåll och bjuder helsingforsarna att följa seminariet och föredragen på Helsingforskanalen.

Seminariematerialet har publicerats på stadsfullmäktiges sidor www.hel.fi/kaupunginvaltuusto.