Suoraan sisältöön
Visad: 820

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 8/23.4.2019

PAHOITTELEMME ÄÄNIONGELMAA TALLENTEEN ALUSSA. VARSINAINEN KOKOUS ALKAA NOIN KUUDEN MINUUTIN KOHDALLA TALLENTEEN ALUSTA.

Esityslista
 

Tulostusversio (pdf)

Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)
 

Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)
 

Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan ja talouden ennuste (pdf) (html)

Liite 1 Määrälliset tavoitteet 2019
 

Asia/4

Terveysasemien lääkäripalvelujen järjestäminen palvelusetelillä (pdf) (html)

Liite 1 Palvelukuvaus (korjattu 15.4.2019)

Päätöshistoria (pdf) (html)
 

Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin päivystystoimintojen siirron vaikutusten seurantaa ja raportointia (pdf) (html)

Liite 1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 7.11.2018 asia 6

Päätöshistoria (pdf) (html)
 

Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta koskien riittävien resurssien varaamista huumevieroitukseen (pdf) (html)

Liite 1 Ebeling Mika, toivomusponsi, Kvsto 28.11.2018, asia 3
 

Asia/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf)(html)

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )