Suoraan sisältöön
Visad: 255

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 15/17.12.2019

Kokouksen esityslista:

 

Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)

 

Asia/2 Ilmoitusasiat (pdf) (html)

 

Asia/3 Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus viisivuotiaiden neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta (pdf) (html)

 

Asia/4 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti vuodelle 2020 (pdf) (html)

Liite 1 TA 2020 noudattamisohjeet

Liite 2 Kasko TB2020

Liite 3 TB 2020 Korvaukset ja avustukset TB

 

Asia/5 Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 investointimäärärahoihin (pdf) (html)

Liite 1 Ylitysoikeudet 2020 investoinnit

 

Asia/6 Esitys ylitysoikeudesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä oleviin kaupunginhallituksen määrärahoihin vuodelle 2020 (pdf) (html)

 

Asia/7 Osoitteeseen Pietari Kalmin katu 3 toteutettavan Helsingin luonnontiedelukion tarveselvityksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1 Tarveselvitys

Liite 2 Tilaohjelma Helsingin luonnontiedelukio

 

Asia/8 Microsoft-lisenssien vuosimaksut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)

 

Asia/9 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Jenni Pajusen valtuustoaloitteesta koulujen hävikkiruuan tarjoamisesta nuorisotiloissa (pdf) (html)

 

Asia/10 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Emma Karin valtuustoaloitteesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (pdf) (html)

 

Asia/11 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponnesta kaupungin palvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta kasvaville asuinalueille (pdf) (html)

 

Asia/12 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.