Suoraan sisältöön

3 min

Kaupungin tavoitteena luotettavuuden ja luovuuden yhdistäminen

08.03.2012 13:46 - Visad: 1

Pekka Sauri kertoo videoblogissaan kaupungin pyrkivän yhdistämään luottavuuden ja luovuuden. Tätä helpottamaan on otettu käyttöön sähköinen tapahtumailmoituslomake erilaisten tapahtumien järjestäjien käyttöön.

Överborgmästarens elevkårsmöten 8.3.2012

27.02.2012 14:59 - Visad: 22

Elevernas presenterar under elevkårsdagarna projekt för stärkande av gemenskapen eller förbättring av skolmiljön som planerats i skolorna. På mötena diskuteras även kultur, som valts som aktuellt tema för året.

Överborgmästarens elevkårsmöten 6.3.2012

27.02.2012 14:57 - Visad: 2

Elevernas presenterar under elevkårsdagarna projekt för stärkande av gemenskapen eller förbättring av skolmiljön som planerats i skolorna. På mötena diskuteras även kultur, som valts som aktuellt tema för året.

Överborgmästarens elevkårsmöten 2.3.2012

27.02.2012 14:55 - Visad: 7

Elevernas presenterar under elevkårsdagarna projekt för stärkande av gemenskapen eller förbättring av skolmiljön som planerats i skolorna. På mötena diskuteras även kultur, som valts som aktuellt tema för året.

Överborgmästarens elevkårsdagar 1.3.2012

27.02.2012 14:52 - Visad: 13

Elevernas presenterar under elevkårsdagarna projekt för stärkande av gemenskapen eller förbättring av skolmiljön som planerats i skolorna. På mötena diskuteras även kultur, som valts som aktuellt tema för året.

Stadsfullmäktiges sammanträde 4/29.2.2012

27.02.2012 09:16 - Visad: 6

På föredragningslistan är bl. a. tillsättande av tjänsten som stadsdirektör och motionen om ändring av hitassystemet.

2 min

Lumihelsinki toivottaa valoisaa helmikuuta

09.02.2012 15:22 - Visad: 2

Kaupunki oppii elämään lumen kanssa. Apulaiskaupunginjohtaja Sauri kertoo videoblogissaa uusista lumipalveluista kaupunkilaisten käyttöön.

Stadsfullmäktiges sammanträde 3/15.2.2012

09.02.2012 13:51 - Visad: 22

På föredragningslistan är bl. a. remissdebatt om beredningen av förslaget till budget för år 2013, avskedsansökan från biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet Tuula Haatainen och behandling av fullmäktigemotioner.

Stadsfullmäktiges sammanträde 2/1.2.2012

31.01.2012 09:41 - Visad: 23

På föredragningslistan är bl. a. tillsättande av tjänsten som verkställande direktör för affärsverket Helsingfors Energi.

Stadsfullmäktiges sammanträde 1/18.1.2012

18.01.2012 08:38 - Visad: 33

På föredragningslistan är bl. a. val av ordförande och vice ordförande för stadsfullmäktige för år 2012 och frågestund.