Suoraan sisältöön

Stadsfullmäktiges sammanträde 17/16.11.2011

15.11.2011 14:31 - Visad: 29

På föredragningslistan är bl. a. budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 2012 - 2014 samt inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsats för år 2012.

114 min

Helsinki accelerates high growth start-ups tilaisuus

11.11.2011 12:41 - Visad: 2

Tilaisuudessa Helsingin kaupungin Yritysneuvonnan, Aalto-yliopiston Start-Up-Centerin ja Forum Virium Helsinki/kasvuyritysvalmennukseen osallistuneet yritykset esittäytyvät. Avajaispuheen piti kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja tilaisuuden päätti elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Stadsfullmäktiges sammanträde 16/9.11.2011

09.11.2011 13:27 - Visad: 49

På föredragningslistan är budget för år 2012 och ekonomiplan för åren 2012 - 2014.

Stadsfullmäktiges sammanträde 15/26.10.2011

26.10.2011 09:56 - Visad: 4

På föredragningslistan är bl. a. deltagande i tävlings- och planeringsfasen av projektet Olkiluoto 4 och rådgivningscenter i bolagsform för begränsning av klimatförändringen.

4 min

Hyviä töitä Helsingissä

24.10.2011 12:55 - Visad: 9

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on 39000 työntekijää. Pääkaupunki tarjoaa töitä nuorille osaajille ja kokeneille asiantuntijoille!

Demokratiguppens öppet möte 20.10.2011

20.10.2011 09:23 - Visad: 3

Demokratigruppens öppet möte i stadsfullmäktiges sessionssal 20.10.2011. Stadsborna kan ställa frågor och framföra sina åsikter till gruppens medlemmar. Frågor och åsikter kan framföras på plats eller via nätet.

Stadsfullmäktiges sammanträde 14/12.10.2011

12.10.2011 13:11 - Visad: 4

På föredragningslistan är bl. a. frågestund.

1 min

Siltakilpailu 2

06.10.2011 10:31 - Visad: 5

Stadsfullmäktiges sammanträde 13/28.9.2011

27.09.2011 08:54 - Visad: 26

På föredragningslistan är bl. a. miljörapport för Helsingfors stad 2010, slutrapport 2002–2010 om handlingsprogrammet för hållbar utveckling i Helsingfors och behandling av fullmäktigemotioner.

Stadsfullmäktiges sammanträde 12/14.9.2011

14.09.2011 11:29 - Visad: 4

På föredragningslistan är bl. a frågestund, tillsättande av tjänsten som hamndirektör vid affärsverket Helsingfors Hamn och uppföljning av hur de barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna utfallit.