Suoraan sisältöön

Överborgmästarens invånarafton på Brändö 13.9.2011

12.09.2011 13:36 - Visad: 6

Överborgmästarens invånarafton på Brändö arrangerades tisdagen den 13 september. Vid invånaraftonen behandlades aktuella frågor på Brändö och stadsdelens framtid. Frågorna besvarades av stadsdirektör Jussi Pajunen och av stadens ledande experter inom olika förvaltningsområden. Brändö är en av landets äldsta trädgårdsstäder.

2 min

Oljecisternerna far iväg – Kronbergsstranden kommer

05.09.2011 15:54 - Visad: 10

En unik video om fraktandet av en oljecistern till en pråm som väntar vid stranden. Kronbergsstrandens projektchef Jari Tirkkonen vid Helsingfors stad visar hur man flyttar en cistern som väger lika mycket som 250 personbilar.

5 min

Ekaluokkalainen aloittaa koulun

10.08.2011 09:50 - Visad: 32

Mitä uuden ekaluokkalaisen pitää osata ennen koulun aloittamista? Entä mitä vanhempien on hyvä tietää koulun alkaessa?

Stadsfullmäktiges sammanträde 11/15.6.2011

14.06.2011 12:53 - Visad: 5

På föredragningslistan är bl. a anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet och bokslutet för år 2010.

Stadsfullmäktiges sammanträde 10/8.6.2011

07.06.2011 13:25 - Visad: 2

På föredragningslistan är bl. a ändring av revisionsstadgan för Helsingfors stad, helhetsutredning om situationen för och förebyggandet av den grå ekonomin i Helsingfors stadskoncern och projektplan för bevarande renovering av Lappvikens sjukhus.

Stadsfullmäktiges diskussionsmöte om Guggenheimutredningsarbetet 6.6.2011

06.06.2011 11:06 - Visad: 16

Stadsdirektör Jussi Pajunen, biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet Tuula Haatainen och direktören för Guggenheimuseet och Solomon R. Guggenheim stiftelsen Richard Armstrong inleder mötet.

Stadsfullmäktiges sammanträde 9/25.5.2011

24.05.2011 09:51 - Visad: 2

På föredragningslistan är bl.a frågestund, tillsättande av tjänsten som verkställande direktör för byggtjänsten och tillsättande av tjänsten som verkschef för fastighetskontoret.

10 min

Allt om Helsingfors – 100 år av stadsinformation

19.05.2011 15:42 - Visad: 4

Helsingfors stads faktacentrals 100-årsjubileumsutställning 4 mars–3 april 2011 visade hur huvudstaden och dess invånares liv har förändrats. Förändringarna åskådliggörs genom en jämförelse mellan olika decennier bl.a. med hjälp av statistik, undersökningar och arkivmaterial från faktacentralen.

1 min

Puistokummit apuna roskasodassa

17.05.2011 12:22 - Visad: 11

Roskat rumentavat kauniita puistoja, ja lähiseutujen asukkaat ovatkin tarttuneet toimeen ja ryhtyneet puistokummeiksi. Puistokummit tekevät myös paljon muutakin kuin roskien keräämistä.

Stadsfullmäktiges sammanträde 8/11.5.2011

10.05.2011 14:58 - Visad: 7

På föredragningslistan är bl.a ny ekonomistadga, Val av vinnare i tävlingen om Fiskehamnens centrum och avtal om byggande av centret och Behandling av fullmäktigemotioner.