Suoraan sisältöön

120 min

Ylipormestarin asukasilta Pihlajamäessä 30.11.2010

29.11.2010 11:53 - Visad: 7

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen johdolla keskusteltiin Pihlajamäen, Pihlajiston, Savelan ja Viikinmäen ajankohtaisista asioista ja alueiden tulevaisuudesta. Käsiteltäviä aiheita olivat muun muassa ympäristön ja viheralueiden hoito ja kunnostus sekä liikenne ja rakentaminen.

425 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 17/20.10.2010

19.11.2010 13:30 - Visad: 4

På föredragningslistan bl.a. frågestund, omorganisering av hallhandeln och utomhusförsäljningen och justering av lokalcentralens uppgiftsområde, fusion av stadens aravafinansierade bostadsfastighetsbolag och effektivisering av förvaltningen.

61 min

Maahanmuuttajien järjestöfoorumi 11.11.2010

10.11.2010 15:27 - Visad: 8

Helsingin kaupungin nyt Itäkeskuksessa toimiva maahanmuuttajien neuvontapiste muuttaa kaupungintaloon osaksi kaupungin viestinnän Virka-info -neuvontapalvelua. Maahanmuutto-osasto järjesti maahanmuuttajien järjestöjen edustajille kaupungintalossa uutta neuvontapalvelua koskevan informaatio- ja keskustelutilaisuuden torstaina 11.11.2010.

109 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 19/10.11.2010

08.11.2010 09:19 - Visad: 0

Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren 2011-2013, som bordlades föregående gång. Dessutom på föredragningslistan bl.a. inkomstskattesats och fastighetsskatteprocentsatser för år 2011.

181 min

Helsinki-Vantaa -selvityksen informaatiotilaisuus 4.11.2010

03.11.2010 18:34 - Visad: 3

Informaatiotilaisuudessa Heurekassa 4.11.2010 esiteltiin Helsinki-Vantaa -selvityksen työn tuloksia. Ohjelmaan oli varattu aikaa myös yleisön kysymyksille. Tilaisuutta johtivat Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Lehtipuu ja Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman.

372 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 18/3.11.2010

02.11.2010 13:08 - Visad: 0

Stadsfullmäktige behandlade budget för år 2011 och ekonomiplan för åren 2011-2013.

1 min

Sana on vapaa Kruunuvuorenrannan liikennevaihtoehdoista

26.10.2010 11:15 - Visad: 1

Kruunuvuorenrannan ja Helsingin keskustan välille on ehdotettu siltaa. Kaupunginvaltuusto teki sillan valmistelusta päätöksen syksyllä 2008. Ympäristövaikutusten arviointi perustuu lakiin. Kansalaiset voivat kommentoida tätä arviointia. Kruunuvuorenrannan projektinjohtaja Jari Tirkkonen kertoo asiasta.

303 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 17/20.10.2010

15.10.2010 14:39 - Visad: 2

På föredragningslistan bl.a. frågestund, omorganisering av hallhandeln och utomhusförsäljningen och justering av lokalcentralens uppgiftsområde, fusion av stadens aravafinansierade bostadsfastighetsbolag och effektivisering av förvaltningen.

66 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 16/6.10.2010

04.10.2010 15:15 - Visad: 15

På föredragningslistan bl.a. behandling av utredningsplanen för Ring II mellan Åboleden och Tavastehusleden i Esbo, Helsingfors och Vanda i enlighet med landsvägslagen och inledande av arbetet på en generalplan för Östersundom gemensam för Helsingfors stad, Vanda stad och Sibbo kommun.

150 min

Överborgmästarens invånarafton för helsingforsare med invandrarbakgrund

17.09.2010 16:39 - Visad: 4

Stadsdirektör Jussi Pajunen håller en invånarafton som är särskilt avsedd för helsingforsare med invandrarbakgrund. Syftet med invånaraftonen är att betjäna invandrarna och ge svar på frågor som de har i tankarna. Tolkning till och från somali, ryska, arabiska, estniska och engelska ordnas vid behov.