Suoraan sisältöön

13 min

Claire Aho - HELSINKI 1968

26.05.2010 17:04 - Visad: 48

Näyttely Virka Galleriassa 4.6.-5.9.2010 esittää Claire Ahon Helsinki-aiheisen valokuvasarjan vuodelta 1968. Valokuvat välittävät kiehtovan ajankuvan Helsingistä, jonka Claire Aho on halunnut kuvata ihmisten kautta.

319 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 9/19.5.2010

17.05.2010 16:08 - Visad: 2

På föredragningslistan bl.a. utlåtande om vägplanen för förbättring av Ring I på avsnittet Esbogränsen - Vichtisvägen, uppföljning av hur de barn- och ungdomspsykiatriska tjänsterna utfallit, överskridning av sysselsättningsanslaget i 2010 års budget och behandling av fullmäktigemotioner.

250 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 8/5.5.2010

30.04.2010 14:57 - Visad: 5

På föredragningslistan bl.a. frågestund, ny arvodesstadga för förtroendevalda, bildande av ett bolag för verksamheten i Musikhuset i Helsingfors och uppföljningsrapport 2010 om genomförandeprogrammet för markanvändning och boende 2008-2017.

147 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 7/21.4.2010

16.04.2010 14:06 - Visad: 1

Fullmäktige behandlade bl.a. kommuninvånarnas initiativ 2009 och arrendegrunder för en byggplats inom Stengårds-Hesperia sjukhusområde och reservering av platsen för Helsingfors Diakonissanstalt (vinnare i planeringstävlingen i anslutning till programmet för minskning av bostadslösheten).

234 min

Ylipormestarin Nuorten ääni -kokous 20.4.2010 (esittelyjen välissä on 15 min. tauko)

11.04.2010 16:02 - Visad: 13

Apulaiskaupunginjohtaja Tuula haataisen johdolla oppilaat päättävät yhdessä oppilaskuntien hallitusten ehdottamille hankkeille myönnettävästä määrärahasta. Kokouksen sihteereinä toimivat Carola Lupander ja Raija Pääkkönen.

204 min

Ylipormestarin Nuorten ääni -kokous 16.4.2010 (esittelyjen välissä on 15 min. tauko)

11.04.2010 15:55 - Visad: 29

Oppilaat päättivät yhdessä oppilaskuntien hallitusten ehdottamille hankkeille myönnettävästä määrärahasta. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Kirsi Verkka ja Carola Lupander sihteereinä.

188 min

Ylipormestarin Nuorten ääni -kokous 15.4.2010 (esittelyjen välissä on 15 min. tauko)

11.04.2010 15:45 - Visad: 8

Ylipormestarin nuorten ääni-kokouksessa oli kustakin koulusta kaksi oppilaskunnan edustajaa. Oppilaat päättivät yhdessä oppilaskuntien hallitusten ehdottamille hankkeille myönnettävästä määrärahasta. Apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen toimi kokouksen puheenjohtajana. Sihteereinä toimivat Johanna Lehtinen ja Pauliina Pohjonen.

174 min

Ylipormestarin Nuorten ääni -kokous 13.4.2010 (esittelyjen välissä on 15 min. tauko)

11.04.2010 14:28 - Visad: 9

Kokouksessa luovutettiin Energia-Bonus –palkinto Meri-Rastilan ala-asteelle. Oppilaat päättivät yhdessä oppilaskuntien hallitusten ehdottamille hankkeille myönnettävästä määrärahasta 577 000 €. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toimi kokouksen puheenjohtajana ja sihteereinä toimivat Johanna Lehtinen ja Kirsi Autio.

119 min

Överborgmästarens invånarafton i Lillhoplax 13.4.2010

07.04.2010 18:20 - Visad: 4

Stadsdirektör Jussi Pajunen besvarade frågor från Lillhoplaxborna tillsammans med experter från olika förvaltningar. Teman under invånaraftonen var bl.a. ungdomarnas behov, höga tomtarrenden och ständigt behov av reparationer med anledning av marksättning.

121 min

Verkkoviestintäpäivät alkavat 8.4.2010

07.04.2010 14:56 - Visad: 4

Valtakunnalliset verkkoviestintäpäivät Helsingin kaupungintalon valtuustosalista avasi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. Aamupäivän aikana puhuivat Janne Matikainen Helsingin yliopistosta sekä Jutta Antikainen Helsingin poliisilaitokselta. Myös seminaarin osanottajat esittäytyivät.