Suoraan sisältöön

121 min

Överborgmästarens invånarafton i Arabiastranden 9.2.2010

08.02.2010 17:13 - Visad: 7

Under årets första invånarafton ledde stadsdirektör Jussi Pajunen diskussionen om det som är aktuellt i Arabiastranden, Majstad och Gammelstaden. Invånarna kunde ställa frågor till stadsdirektören och sakkunniga vid olika förvaltningar inom staden.

Stadsfullmäktiges sammanträde 2/3.2.2010

02.02.2010 13:07 - Visad: 3

Stadsfullmäktige behandlade bl.a. den bordlagda jämställdhetsplanen och organisationen för invandrarfrågor och för en remissdebatt om budgeten för 2011.

365 min

Kaupunginvaltuuston kokous 1/20.1.2010

15.01.2010 14:21 - Visad: 1

Valtuuston kevätkausi käynnistyi valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnalla vuodeksi 2010. Lisäksi asialistalla oli muun muassa kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 hyväksyminen ja maahanmuuttoasioiden organisaation kehittäminen.

205 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 22/9.12.2009

07.12.2009 15:46 - Visad: 0

På årets sista sammanträde behandlade stadsfullmäktige bl.a. en utredning angående utvärderingsberättelsen för 2008, parkeringstaxorna och inlösningspriset för boendeparkeringstecken från 1.1.2010 och detaljplanen för ett kapell i Kampen.

367 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 21/25.11.2009

20.11.2009 15:36 - Visad: 0

På föredragningslistan bl.a. frågestund och 58 fullmäktigemotioner. Dessutom behandlade fullmäktige överföring av långvården för äldre från hälsovården till socialvården och ändring av instruktionen för hälsovårdsväsendet.

2 min

Elevkåren vid Pelimannin ala-aste har möte 20.10.2009

17.11.2009 12:43 - Visad: 9

I grundskolorna i Helsingfors har man förberett sig inför FN:s dag för barnets rättigheter genom att granska barnets rättigheter ur många synvinklar på lektionerna. I skolorna främjar även elevkåren barnens delaktighet i beslutsfattandet.

92 min

Suomen Lasten Parlamentin juhlatäysistunto 20.11.2009

16.11.2009 13:56 - Visad: 16

Finlandia-talossa avattiin lapsen oikeuksien sopimuksen juhlapäivä. Avajaisiin otti osaa lapsiedustajien lisäksi valtiovallan, Helsingin kaupungin sekä järjestöjen edustajia. Alkuseremonioiden jälkeen alkoi täysistunto. Juhlallisuuksiin osallistui yli 500 lasta eri puolelta Suomea.

161 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 20/11.11.2009

08.11.2009 21:29 - Visad: 1

Stadsfullmäktige fortsatte behandla budgeten för 2010 och ekonomiplanen för 2010–2012. Dessutom behandlades bl.a. inkomstskattesatsen och fastighetsskatteprocentsatsen för 2010.

120 min

Överborgmästarens invånarafton i Gamlas 10.11.2009

04.11.2009 18:17 - Visad: 10

Under årets sista invånarafton ledde stadsdirektör Jussi Pajunen diskussionen om det som är aktuellt i Håkansåker, Magnuskärr och Gamlas.

435 min

Stadsfullmäktiges sammanträde 19/4.11.2009

03.11.2009 13:04 - Visad: 2

Stadsfullmäktige verkställde omröstningarna om Välfärdsplan för barn och unga i Helsingfors 2009–2012, som bordlades vid förra sammanträdet, och debatterade förslaget till budget för 2010 och ekonomiplan för 2010–2012.