Helsinki

Jalkautuvan nuorisotyönkäsikirja äänikirja
2 h 21 min

Yhteisin askelin – Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja syntyi pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön. Tarve toteuttaa nuorisotyötä siellä, missä nuoret ovat ja viettävät vapaa-aikaa, on jatkuvasti kasvussa. Pääkaupunkiseudun jalkautuvan nuorisotyön hankkeessa kehitettiin jalkautuvan nuorisotyön malli, joka on nyt julkaistu käsikirjan muodossa.

Äänikirjan tekstivastine: https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/julkaisut/Jalkautuvan_nuorisotyon_kasikirja.pdf

Lue lisää käsikirjasta: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/yhteisin-askelin-jalkautuvan-nuorisotyon-kasikirja