Vammaisneuvosto

YK:N VAMMAISSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN HELSINGISSÄ
1 h 19 min

Helsinkiläisten pitkäaikaissairaus- ja vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston yhteistyötilaisuus.

Klo 13.00 Avaus: Tilaisuuden tavoitteet
          Vammaisneuvoston puheenjohtaja Sirpa Puhakka

Klo 13.05 Alustus: Vastaako uusi vammaispalvelulaki YK:n vammaissopimuksen tavoitteisiin?
          Pauli Rautiainen, valtiosääntöasiantuntija ja Itä-Suomen yliopiston  sosiaalioikeuden yliopistonlehtori

Klo 13.45 Miten Helsingissä varmistetaan vammaispalvelulain toimeenpanossa YK:n vammaissopimuksen tavoitteet? 
          Kaupungin vammaispalvelujen puheenvuoro: vs. vammaistyön johtajan Pauliina Vähäpesola

Klo 14.00 Järjestöjen puheenvuorot vammaispalvelulain toimeenpanon valmisteluun:

Viisi minuuttia kullekin vammaisneuvoston jäsenten taustajärjestölle
-    Kehitysvammatuki 57 ry, toiminnanjohtaja Nina Korventaival 
-    Näkövammajärjestöt: vammaisneuvoston jäsen Veera Florica Rajala
-    Helsingin invalidien yhdistys, puheenjohtaja Kristiina Karhos
-    Mielenterveysyhdistysten varaedustaja vammaisneuvostossa Eveliina Lafghani 
-    Pääkaupunkiseudun Hengitysyhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Narvola

Lähetyksessä on kirjoitustulkkaus ja viittomakielen tulkkaus.

Tilaisuuden järjestää Helsingin vammaisneuvosto.

Helsingin vammaisneuvosto on toiminut vuodesta 1982 alkaen. Neuvosto on kuntalain mukainen vaikuttamistoimielin, joka tekee yhteistyötä pitkäaikaissairaus- ja vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja järjestöjen sekä kaupungin luottamushenkilöiden ja eri toimialojen kanssa.