spinner
Share video
Kukkuluuruu
15 min
|
Available Unlimited
|
Published
09.04.2020

Welcome to the Kukkuluuruu session at the playground! Singing, playing, moving, rhyming and dancing together strengthen the interaction between baby and guardian. The Kukkuluuruu (peekaboo) session supports the development of the baby’s musical, verbal and bodily expression.

Добро пожаловать в игровой клуб «Куккулууруу-туокио»! Совместное пение, игры, занятия физкультурой, разговоры и танцы укрепят контакт между младенцем и воспитывающим его взрослым. «Куккулууруу-туокио» содействует физическому и музыкальному развитию ребенка, совершенствованию его речи.

Ku soo dhowow ka qaybqaadashada wakhtiga kukkuluuruu! Wadajir oo loo heeso, ciyaaro, loo dhaqdhaqaaqo, loo sheekeey islamarkaasna loo qoob-ka-ciyaaro waxay xoojinaysaa xiriirka u dhexeeya ilmaha dhallaanka ah iyo waalidka. Wakhtiga Kukkuluuruu waxay taageeraysaa horumarka ilmaha yar ee dhinaca hibada muusigga, hadal ama jir ahaan wax u soo bandhigidda.

أهلاً وسهلاً بكم للمشاركة في جلسة كوكّولورو (Kukkuluuruu) لبستان اللعب! الغناء واللعب والحركة والكلام المسجوع والرقص معاً، يُقوي التعامل المُتبادل فيما بين الطفل الرضيع وولي الأمر. جلسة كوكّولورو (Kukkuluuruu) تدعم تطور تعابير الطفل الرضيع الموسيقية واللفظية والجسدية.