Landskapsfullmäktiges sammanträde

Sändningen är slut.
Kalender
Klocka

Landskapsfullmäktige är Nylands förbunds högsta beslutsfattande organ. Ledamöterna representerar medlemskommunernas fullmäktige.

Föredragnislista 14.6.2022

1         Namnupprop, laglighet och beslutförhet
2         Val av protokolljusterare
3         Godkännande av behandlingsordningen av ärendena
4        Utvärderingsberättelse för år 2021 för kännedom
5        Godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021
6        Nylands förbunds personalberättelse för år 2021 för kännedom
7        Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionplanering för kännedom
8        Aktualitetsöversikt om ansvarsområdet Regionutveckling för kännedom
9        Meddelanden
10      Tidpunkt för nästa sammanträde

Föredragningslista med bilagor: https://uml10se.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202287