Från bild till ord: Kjell Westö och stadsmuseets bildsamling

Sändningen är slut.
Kalender
Klocka

Författaren Kjell Westö berättar om hur han använder Helsingfors stadsmuseets bildsamling i sitt författarskap.

Kom till evenemangstorget på Helsingfors stadshus 10.6.2022 och hör författaren Kjell Westö berättar om hur han använder Helsingfors stadsmuseums bildsamling i sitt författarskap! För en författare som vill beskriva livet i staden förr i tiden är samlingen en viktig tillgång. Samlingens rika bildvärld visar inte bara gatuvyer och hur stadsdelarna förändrats, här kan man också se hur folk klädde sig eller hur det såg ut i svunna tiders restauranger och butiker.

Vi får också höra Satu Savia, som är forskare vid Helsingfors stadsmuseum, berätta om bildsamlingen. Helsingfors stadsmuseums föregångare Helsingfors fornminnesnämnd gav år 1906 fotografen Signe Brander i uppdrag att dokumentera en stad i förändring. Dokumenteringsarbetet fortsätter med hjälp av för ändamålet avsedda fotografer. Idag har samlingen över en miljon fotografier. Av dessa är cirka 65 000 tillgängliga digitalt på nätet.

Samlingen har också berikats med fotografier som personer donerat. Varför donerar en privatperson bilder till samlingen? Om det berättar arkitekten Kristiina Mäntynen, som donerat sina föräldrars fotografier till samlingen. Föräldrarna var amatörfotografer och bilderna ger en unik inblick i vardagen i Helsingfors på 1950- och 1960-talen.  

Under samtalet visar vi exempel ur Helsingfors bildsamling. Evenemanget liveströmmas på Helsingforskanalen och kan också ses senare på kanalen. Samtalen förs på svenska och på finska.

Helsingforsmotiv på nätet: https://helsingforsbilder.fi/