Seniorernas digitala vardag

Sändningen är slut.
Kalender
Klocka

Helsingfors stad ordnar det kostnadsfria evenemanget Seniorernas digitala vardag onsdagen den 19 april kl. 10–15. Evenemanget är öppet för alla. Programmet på centrumbiblioteket Ode genomförs i samarbete med Helsingfors stads innovationsbolag Forum Virium Helsinki.  På evenemanget finns mycket information om digitala tjänster för seniorer och deras närstående, Helsingfors stads personal och företag.

Ett programinslag under dagen är föreläsningarna på Helsingforskanalen som kan följas live på evenemangstorget i Stadshuset och tillsammans med andra på vissa servicecentraler.

Evenemanget är på finska, men frågor kan även ställas på svenska.

11–11.10 Öppningsanförande, Petri Otranen, informationsförvaltningschef vid social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad

11.10–11.40 Säker ärendehantering i banken, Teija Kaarlela, ledande sakkunnig, lagstiftning, Finanssiala ry
Många har funderingar kring digitaliseringen av bankärenden. Under föreläsningen ges tips om säker hantering av bankärenden.

11.40–11.55 Digitalt stöd, Erkki Halonen, frivillig medarbetare inom digitalt stöd 
Efter föreläsningen vet du var och hur du kan få digitalt stöd i Helsingfors. Mer information om digitalt stöd finns på webbsidan digituki.hel.fi/sv/.

12.00–12.30 En trygg digital vardag, Transport- och kommunikationsverket Traficom | Cybersäkerhetscentret 
Vi möter många digitala tjänster i vardagen och det kan uppstå frågor kring hur dessa används säkert. Under föreläsningen får du praktiska tips om hur du kan förbättra din egen säkerhet.

12.35–12.45 E-sport över generationsgränserna, Otto Takala, Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL 
E-sport idkas både i lag och individuellt beroende på spelet och spelformatet. Och även seniorer kan idka e-sport! Kom och lyssna på föreläsningen om allt du kan göra i spelens underbara värld.

Kl. 12.50–13.10 Lämpiö.fi – innehåll, kontakter och glädje i seniorernas vardag, Sarianna Hanski, projektkoordinator, Helsingfors stad
Har du redan hört om Lämpiö? Lämpiö är en ny digital tjänst som utvecklas och som innehåller både kostnadsfritt och avgiftsbelagt innehåll för personer över 64 år. Lämpiö är mer än bara videor – kom och ta reda på vad. Mer information om Lämpiö finns på lampio.fi (på finska).

13.15–13.25 Webbplatsen Muistipuisto med information om stöd för hjärnhälsan, aktiviteter och praktiska tips, Ulla Arifullen-Hämäläinen, stiftelsen Miina Sillanpään Säätiö 
Det är viktigt att stödja och underhålla hjärnhälsan. Under föreläsningen får du information om Muistipuisto®, som är en lättanvänd och inspirerande webbplats. Där hittar du information, aktiviteter och praktiska tips som stödjer hjärnhälsan. Mer information om Muistipuisto finns på muistipuisto.fi (på finska).

13.30–13.40 Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektors datasäkra lösningar idag och i framtiden, Sakari Hulkkonen, Helsingfors stad
Helsingfors stad har många digitala tjänster. Under föreläsningen får du information om hur datasäkerheten beaktas vid social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors.

13.40–15.00 Översikt över framtidsteknologierna som presenteras på Ode
Eftermiddagen avslutas med en presentation av de tekniska apparater som visats på Ode. Du kan lyssna på presentationen på din egen enhet.