Helsingfors stads budgetförslag för år 2024

Sändningen är slut.
Kalender
Klocka

Borgmästare Juhana Vartiainen presenterar de centrala delarna i budgetförslaget 2024 för Helsingfors stad tillsammans med biträdande borgmästarna Anni Sinnemäki, Johanna Laisaari, Paavo Arhinmäki och Daniel Sazonov samt Laura Korpinen, representant för sannfinländarnas fullmäktigegrupp och Marcus Rantala, representant för SFP:s fullmäktigegrupp.