Berätta vad du tycker om Helsingforskanalen!  Vi håller på att utveckla tjänsten och vill gärna höra dina åsikter.

Svara på enkäten

spinner
Dela videon
Nuoruus korona-ajan kaupungissa -kirjan julkistamistilaisuus
2 h 39 min
|
Kan ses tills: 02.04.2023
|
Publiserat
17.03.2023

Missä ja miten nuoret liikkuvat 2020-luvulla kaupunkiympäristöissä? Millaisia kokemuksia nuorilla on näistä ympäristöistä erityisesti korona-aikana, entä millaisia mielikuvia nuoret liittävät eri paikkoihin? Miten jalkautuva nuorisotyö toimii ja tukee kaupunkitilassa nuorten kestävää hyvinvointia? Tässä tilaisuudessa julkaistaan kirja ”Nuoruus korona-ajan kaupungissa. Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista”. Tilaisuudessa keskustellaan laajan tutkimuksen, nuorisotyön ja nuorten dialogisen työskentelyn tuloksista.  Kirjassa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa nuorten asema kaupunkitilassa, koti koronarajoitusten aikana, jalkautuva nuorisotyö ja nuorisopalvelut, nuorten kohtaama häirintä ja epäasiallinen kohtelu, nuorten huolta aiheuttava päihteiden käyttö, nuorten ja järjestyksenvalvojien kohtaamiset kauppakeskuksissa, nuorisojengit, alakulttuuriset tyylit, nuorten sosiaalisuus ja yksinäisyys. 

Julkaisu on Nuorisotutkimusseuran tutkimushankkeen Nuorten paikkataju ja huolet koronan aikakaudella ja sen jälkeen (2021–2023) pääjulkaisu. Tutkimushankkeen ovat rahoittaneet Vantaan, Espoon, Helsingin, Tampereen ja Kauniaisten kaupungit sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tilaisuuden ohjelma
13.15  Tilaisuuden avaus: Henni Axelin, opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV)
13.30  ”Miten kaikki alkoi?”
            Tommi Hoikkala, tutkimusprofessori emeritus, Nuorisotutkimusverkosto 
            Hannu Rusama, nuoriso- ja yhteisöpalvelujohtaja, Vantaan kaupunki
13.45  Paneeli 1: Nuorten vapaa-aika ja jalkautuva nuorisotyö korona-ajan kaupungeissa

14.25  Tauko & DJ Academy 

14.40  Paneeli 2: Jännitteisiä ulottuvuuksia nuorten huoliin ja huolipuheeseen nuorista
15.25  Kommenttipuheenvuoro. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen
           Keskustelua 
15.50  Tilaisuuden päätössanat. Apulaispormestari Paavo Arhinmäki, Helsingin kaupunki
16.00  Tilaisuus päättyy.