Aktuellt på teckenspråk

Aktuellt på teckenspråk
Ajankohtaista viittomakielellä syyskuussa 2023
9 min

Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla keskusteltiin vuokrankorotuksista ja asuntohaasteista

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 16. elokuuta. Kokouksen kyselytunnilla kaupunginvaltuutetut kysyivät kaupungin asuntojen vuokrankorotuksista, toimista sosiaali-, asunto- ja työvoimapoliittisiin haasteisiin sekä varhaiskasvatuksen sähköisestä asioinnista. Kysymyksiin vastasivat pormestari Juhana Vartiainen ja apulaispormestari Johanna Laisaari.

Koko keskustelu on katsottavissa Helsinki-kanavalla. Keskustelu on tulkattu myös viittomakielelle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen Pihlajamäen ostoskeskuksen eteläiseen osaan. Tavoitteena on uudistaa keskustakorttelia nykyaikaisella liikerakentamisella ja saada alueelle uutta asuntotuotantoa Pihlajamäen arvokkaaseen 1960-luvun kaupunkikuvaan soveltuvalla tavalla. Samalla tarkistetaan alueen jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien toimivuutta.

 

OmaStadin kolmas kierros alkaa

Helsinkiläiset voivat ehdottaa 2.–15. lokakuuta sitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa.

Ehdotuksia voivat lokakuussa esittää kaikki 13 vuotta täyttäneet helsinkiläiset omastadi.hel.fi -verkkosivustolla. Ehdotukset voivat liittyä kaikkeen, mitä kaupunki tekee. Rahaa voidaan käyttää kaupungin palveluihin, hankintoihin ja investointeihin. On myös mahdollista keksiä jotakin aivan uutta, joka voisi kuulua kaupungin palveluihin tai toimintaan.

– OmaStadi on upea mahdollisuus nähdä omien ehdotusten muuttuvan osaksi Helsinkiä. OmaStadia on käyty jo kaksi kierrosta vuosien 2018–2021 aikana. Kaupunkilaiset ovat tänä aikana äänestäneet 119 ehdotusta jatkoon, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Sinkkonen. 

Kaupunkilaisten tekemiä ehdotuksia on toteutettu lähes 13 miljoonalla eurolla. Näitä ovat muun muassa sähköinen kutsuvene, ulkokuntosalit, robottikerhot nuorille, luonnonkukkaniityt ja sammakkolampi, laitumelle tuodut lampaat ja avatut talviuintipaikat.

OmaStadin verkkosivuilla voi seurata vireillä olevia ja valmistuneita edellisen kierroksen ehdotuksia.

 

Mannerheimintien peruskorjaus etenee

Hallinto-oikeus hylkäsi luontojärjestön tekemän valituksen ELY-keskuksen päätöksestä, joten Hesperianpuiston reunan 14 puun kaatamisen estänyt toimeenpanokielto raukesi. Puut kaadettiin 21. elokuuta. Mannerheimintien reunaan voidaan nyt rakentaa uusi jalankulkijoiden esteetön kulkuramppi sekä uudet portaat puiston ja kadun välille.

Mannerheimintien sivukaduilla aletaan valmistella peruskorjauksen toista vaihetta syksyllä 2023. Valmistelevat työt alkavat vesihuoltolinjojen uusimisilla. Samalla tehdään tarvittavat pinta– ja kaapelityöt.

Työt alkavat Paavo Nurmen tiellä Mäntymäenkentän vieressä syyskuussa. Myöhemmin syksyllä valmistelevia töitä tehdään myös Toivonkadulla. Runeberginkadun ja Reijolankadun välisten sivukatujen vesihuolto ja muu kunnallistekniikka uusitaan.

Sivukatujen kunnallistekniikan valmisteleva rakentaminen mahdollistaa pääkadun eli Mannerheimintien remontoimisen yhtäjaksoisesti ja tehokkaasti syksyllä 2024 alkavassa toisessa vaiheessa.

Mannerheimintien peruskorjaus valmistuu kokonaisuudessaan loppuvuoteen 2025 mennessä.

manskunkatutyot.fi

 

Raide-Jokerin varrelle suunnitellaan kaupunkimaisempaa Viikin keskusta

Viikin Tiedepuistoon ja Latokartanon eteläosaan suunnitellaan uusia koteja 7 000 asukkaalle sekä lisää elinvoimaa, palveluita ja identiteettiä nykyiselle yliopisto- ja tutkimuskampukselle. Tavoitteena on kehittää aluetta raideliikennekaupungin periaatteiden mukaisesti toimivammaksi ja viihtyisämmäksi urbaaniksi ympäristöksi ja turvata Helsingin laajeneminen ja kasvu.

Kaavarunko yhdistää Viikin Tiedepuiston ja Latokartanon asuinalueen toisiinsa. Alueen toiminnot ovat nykyisin varsin hajallaan, etäisyydet ovat suhteellisen pitkiä eikä ympäristö houkuttele kävellen liikkumiseen. 

Viikintien liikenneympäristöä muutetaan katumaisemmaksi ja tie linjataan uudelleen Viikin eläinsairaalan ja Raide-Jokerin pysäkin edustalta n. 600 m matkalta. Uusi katu on nykytilanteeseen verrattuna luonteeltaan kaupunkimaisempi, sillä sen molemmin puolin voidaan rakentaa uusia kortteleita.

Keski-Viikin aineistoihin voit tutustua aikavälillä 21.8.–15.9. osoitteessa hel.fi/suunnitelmat tai Viikin kirjastossa. Kirjallisia mielipiteitä voi esittää 15.9. saakka.

 

Robottikerhoja lapsille ja nuorille Itä-Helsingissä

OmaStadi-hanke on mahdollistanut koululaisille robottikerhoja, joilla rohkaistaan peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria oppimaan robotiikasta ja ohjelmoinnista. Kerhoissa on tavoitteena oppia tuntemaan tärkeitä tulevaisuuden taitoja kehittelemällä erilaisia robotteja. Robottikerhoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan iltapäivisin ala- ja yläkoululaisille itähelsinkiläisten koulujen tiloissa. Kerhot ovat maksuttomia ja avoimia oman koulun oppilaille. Kerhojen sisältö muokkautuu osallistujien iän ja käytettävissä olevien välineiden mukaisesti.

– Robottikerhot ovat hieno lisä koulun kerhotarjontaan. Olemme OmaStadi-hankkeesta voineet ostaa uusia laitteita koululle. Robokerhossa lapset oppivat ymmärtämään robotiikkaa ja vahvistamaan omia ohjelmointitaitojaan, kertoo Vuoniityn peruskoulun opettaja Anna Laine-Cam.

Robottikerhoja on tähän mennessä järjestetty neljällä koululla. Ne ovat Vuoniityn peruskoulu, Puistopolun peruskoulu, Aurinkolahden peruskoulu ja Laakavuoren ala-aste. Syksyllä aloitetaan mahdollisesti joissakin kouluissa robottikerhotoimintaa. Kerhot on järjestetty koulujen omille oppilaille.