Stadsfullmäktiges seminarier och informationstillfällen

Stadsfullmäktiges seminarier och informationstillfällen
Stadsfullmäktiges seminarium
4 h 10 min

Stadsfullmäktiges seminarium är en halvtidsöversyn av genomförandet av fullmäktigeperiodens stadsstrategi.

Du kan hitta de exakta foreställningarna och bakgrundsmaterialet här.

Ordförande stadsfullmäktiges ordförande

13.00–13.10 Seminariet öppnas
Stadsfullmäktiges ordförande

13.10–13.25 Stadsstrategin fortskrider
Borgmästare Juhana Vartiainen

13.25–13.40 Möjligheternas grannskap –segregation i Helsingfors
Venla Bernelius, ledande sakkunnig, stadskansliet

13.40–13.55 Stadsekonomi
Finansdirektören

13.55–14.10 Personalupplevelse, ledarskap och verksamhetskultur
Personaldirektören

Hur stadsstrategin genomförs inom sektorerna och centralförvaltningen

14.10–14.40 Fostrans-och utbildningssektorns sektorchef samt kultur-och fritidssektorns tf. sektorchef
14.40–15.00 Diskussion
15.00–15.20 Paus
15.20–15.50 Stadsmiljösektorns sektorchef och kanslichefen
15.50–16.10 Diskussion
16.10–16.30 Social-, hälsovårds-och räddningssektorns sektorchef
16.30–16.40 Diskussion

16.40–17.20 Slutdiskussion om dagens presentationer

17.20–17.30 Avslutning på dagenStadsfullmäktiges ordförande

Tidtabellen och presentationsmaterialet (på finska) för seminariet har publicerats på webbplatsen för fullmäktigeseminariet på hel.fi/valtuustoseminaari.