Palvelukeskus Helsinki

Palvelukeskus Helsinki
Distansvård
1 min

Distansvård innebär vård enligt vårdplanen i form av bilder och ljud.

Läs mer: www.hel.fi/palvelukeskus/sv