Nordic Safe Cities – Safe City Tour -veckan

I ungdomsarbetet är dialog även polisens viktigaste verktyg
1 min

Videoklippet är en del av Safe City Tour som ordnas av organisationen Nordic Safe Cities. Nordic Safe Cities (NSC) är ett av Nordiska Ministerrådet år 2016 initierat ideellt nätverk med fokus på säkerhet och trygghet i de Nordiska länderna. Genom sin verksamhet vill NSC medföra en gynnsam effekt på städernas trygghet och säkerhet och motarbeta polarisering samt våldsbejakande extremism. Helsingfors har deltagit i nätverket sedan dess verksamhet inleddes.

Person som intervjuas: Katja Nissinen, kommissarie, polisinrättningen i Helsingfors.

Text på finska, svenska och engelska.

Produktion: Stooritaivas
Beställare: Helsingfors stad och polisinrättningen i Helsingfors