Oppiva Skidi

Oppiva Skidi –podcastissa tuodaan esiin Helsinkiläisen varhaiskasvatuksen ajankohtaisia aiheita, sekä pedagogiikan kehittämistä. Podcastia luotsaavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työskentelevät projektisuunnittelija Nina Auvinen ja erityisasiantuntija Henrietta Suomalainen. Podcastin sisältö keskittyy lapsi tulevaisuuden osaajana –näkökulmaan, eli siihen, miltä lapsuus näyttää tulevaisuudessa ja mitä lapsen oppiminen on uudenlaisissa ympäristöissä. Podcastissa pohditaan, millaisia mahdollisuuksia pedagoginen kehittämistoiminta varhaiskasvatuksessa antaa lapselle luovaan ja innovatiiviseen itsensä ilmaisuun sekä oppimiseen. Podcastiin kutsutaan monipuolisesti vieraita alan asiantuntijoista sekä tietysti myös lapsista. #helsinkioppii #oppivaskidipodcast
04 Lapsen uteliaisuus ja innostus tutkimiseen perustana elinikäiselle oppimiselle
35 min

Lapsen kyky ihmetellä ja pohtia ovat perusta elinikäiselle oppimiselle. Lapsella on luontainen halua oppia arkielämän ilmiöistä tutkimalla. Miten voimme aikuisena ja kasvattajana tukea lapsen kriittistä ajattelua ja identiteetin rakentumista suhteessa ympäröivään maailmaan ja tulevaisuuteen? Jenni Vartiainen, Tampereen yliopiston tutkijatohtori ja Kide Sciencen perustaja nostaa esiin tärkeitä näkökulmia siihen, mikä on merkityksellistä lapsen ajattelun ja oppimisen kehittymisen kannalta. Jenni Vartiaisen väitöstutkimustyö perustuu lasten varhaiseen tiedekasvatukseen tarinallisin elementein ja leikilliseen STEAM-pedagogiikkaan, jonka kautta syntyi Kide Science. Puhumme tässä jaksossa myös matikkapäämyytistä ja siitä, onko olemassa synnynnäisiä taitoja. Laita luurit korville, ja liity seuraamme!