podcast
04 Lapsen uteliaisuus ja innostus tutkimiseen perustana elinikäiselle oppimiselle
spinner
04 Lapsen uteliaisuus ja innostus tutkimiseen perustana elinikäiselle oppimiselle
04 Lapsen uteliaisuus ja innostus tutkimiseen perustana elinikäiselle oppimiselle
35 min
|
Available Unlimited
|
Published
16.04.2021

Lapsen kyky ihmetellä ja pohtia ovat perusta elinikäiselle oppimiselle. Lapsella on luontainen halua oppia arkielämän ilmiöistä tutkimalla. Miten voimme aikuisena ja kasvattajana tukea lapsen kriittistä ajattelua ja identiteetin rakentumista suhteessa ympäröivään maailmaan ja tulevaisuuteen? Jenni Vartiainen, Tampereen yliopiston tutkijatohtori ja Kide Sciencen perustaja nostaa esiin tärkeitä näkökulmia siihen, mikä on merkityksellistä lapsen ajattelun ja oppimisen kehittymisen kannalta. Jenni Vartiaisen väitöstutkimustyö perustuu lasten varhaiseen tiedekasvatukseen tarinallisin elementein ja leikilliseen STEAM-pedagogiikkaan, jonka kautta syntyi Kide Science. Puhumme tässä jaksossa myös matikkapäämyytistä ja siitä, onko olemassa synnynnäisiä taitoja. Laita luurit korville, ja liity seuraamme!