Share video
Hållbara Helsingfors 
2 min
|
Available Unlimited
|
Published
19.05.2021

En hållbar stad skapar förutsättningar för ett gott liv. Helsingfors vill vara en föregångare inom hållbar utveckling. Hållbara lösningar är inte endast miljövänliga, utan de främjar även invånarnas välbefinnande, jämlikhet och vardag och den ekonomiska hållbarheten.

Vi frågade helsingforsarna hurdan en bra och hållbar stad är.

Läs mer: hallbarahelsingfors.hel.fi