spinner
Share video
Luonnon monimuotoisuus podcast
26 min
|
Available Unlimited
|
Published
20.05.2021

Helsingin päivitetty Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021-2018 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 4.5.2021. Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) opiskelijat ovat siihen liittyen kurssityönään miettineet mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miten sitä voisi edistää kaupungeissa. Kurssityön yhtenä osana opiskelija Arttu Hallberg kysyi näitä asioita toimittaja ja tietokirjailija Juha Kauppiselta, jolla on myös biologin koulutus.