Share video
Kaupunkistrategia 2017-2021: Katutöiden viestintä
2 min
|
Available Unlimited
|
Published
01.06.2021

Helsinki tavoittelee sitä, että asukkaat olisivat halukkaita suosittelemaan kaupunkia asuinpaikaksi ja että kaupungin toimivuus paranisi. Kaupungissa on tarve korjata katuverkostoa jatkuvasti ja korjausten sujuvuuteen on panostettu. Yksi toimivuuteen ja sujuvuuteen keskeisesti vaikuttavista tekijöistä on viestintä.