spinner
Share video
Helsingin nuorisoneuvoston kokous 5.11.2021
1 h 50 min
|
Available Unlimited
|
Published
05.11.2021

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain edellyttämä, vuosittain vaaleilla valittava kolmenkymmenen 13–17-vuotiaan helsinkiläisnuoren vaikuttamiselin. Neuvosto huolehtii siitä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteossa sekä kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Kokouksen esityslista:

Asia 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-kirjan tarkastajien valinta

Asia 2 Ilmoitusasiat

Asia 3 Toimialojen asiat

Asia 4 Hankkeiden asiat

Asia 5 Nuorisoneuvoston kannanotto oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämi-sestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Asia 6 Nuorisoneuvoston kannanotto nuorisoneuvoston vaalien vaalikoneen hankinnasta ja toimittamisesta

Asia 7 Nuorisoneuvoston alaisten toimielinten päätösten seuraaminen

Asia 8 Muut esille tulevat asiat