spinner
Share video
Segregaatio
Segregaatio
3 min
|
Available Unlimited
|
Published
13.02.2023
Categories

Tavoitteena oli tutkia, mitä lisäarvoa kaupunkimalli toisi segregaatiota ehkäisevään työhön, jota tehdään kaupungilla monialaisesti ja monesta näkökulmasta. PoC-projektissa luotiin 2D- ja 3D-pohjainen alusta, jonka avulla viranomaisten suunnittelupöydissä ja kehityskeskusteluissa voitaisiin tarkastella alueen sisäisiä eroja, peilata niitä tuleviin kehityskäytäviin ja tunnistaa kriittisiä, interventiota vaativia kohteita.