Tell us what you think about the Helsinki-kanava!  We are currently developing the service and would like to hear your views.

Answer the survey

spinner
Share video
Puutietomalli
Puutietomalli
2 min
|
Available Unlimited
|
Published
13.02.2023
Categories

PoC-projektissa tuotiin nykyinen kaksiulotteinen puustotieto Helsingin puurekisteristä osaksi 3D-kaupunkimallia. Puurekisteri käsittää noin 200 000 puistopuuta ja 30 000 katupuuta. Kolmiulotteinen puuston esitys kaupunkitietomallissa helpottaa tulkintaa, parantaa aineistojen rinnakkaista tarkastelua ja mahdollistaa analyysien ja simulaatioiden teon, jolloin pystytään arvioimaan esim. mikroilmastoa, puuston latvuspeittävyyttä ja auringon säteilymäärää ja varjostusta.