Tell us what you think about the Helsinki-kanava!  We are currently developing the service and would like to hear your views.

Answer the survey

spinner
Share video
Kaupunkimalli kaavoitusprosessissa, tapaus Landbo
Tapaus Landbo
2 min
|
Available Unlimited
|
Published
13.02.2023
Categories

Tavoitteena oli tutkia Landbon suunnitteluperiaatteiden ja asemakaavamuutosaineiston havainnollistamista 3D-muotoisena kaupunkimallissa. Visuaalinen ja havainnollinen materiaali tukee kaavoituksen suunnittelua, vuorovaikutusta ja päätöksentekoa. Landbon suunnitteluperiaatteet esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle keväällä 2023, jolloin tarkoitus on hyödyntää myös kaupunkiympäristön toimitalon cave-tilaa aineiston esittelyssä.