spinner
Closing Loops – Opiskelijakilpailu rakentamisen kiertotalouteen
3 min
|
Available Unlimited
|
Published
16.03.2023

Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelma järjesti yhdessä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa rakentamisen kiertotaloutta edistävän Closing Loops -suunnittelukilpailun. Kilpailussa etsittiin konseptia helsinkiläisten ulkoliikuntapaikkojen varastorakennukselle, jonka rakentamiseen voitaisiin käyttää kaupungin omista purkukohteista saatavia rakennusosia ja -materiaaleja.

Voittajaksi valittiin kilpailutyö Lippa, jota tuomaristo kuvasi kehityskelpoiseksi, arkkitehtuuriltaan selkeälinjaiseksi ja erilaisten materiaalivirtojen hyödyntämisen kannalta joustavaksi. Videolla kilpailusta kertovat Havu Järvelä Aalto-yliopistosta, Hannu Airola Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta sekä Mari Koskinen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Lue lisää suunnittelukilpailusta

Helsingin kiertotalouden klusteriohjelma edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa tukemalla käytännön kokeiluja ja rakennusalan toimijoiden välistä yhteistyötä.