spinner
Share video
Digituki - Digitalt stöd
17 min
|
Available 14.06.2023
|
Published
10.05.2023
Categories

Tämän esityksen jälkeen tiedät, mistä ja miten digitukea saa Helsingissä. Löydät lisätietoa digituesta digituki.hel.fi-sivustolta.
Erkki Halonen, vapaaehtoinen digitukija.

Efter föreläsningen vet du var och hur du kan få digitalt stöd i Helsingfors. Mer information om digitalt stöd finns på webbsidan digituki.hel.fi/sv/.
Erkki Halonen, frivillig medarbetare inom digitalt stöd.