spinner
Share video
Digiturvallinen arki - En trygg digital vardag
31 min
|
Available 14.06.2023
|
Published
10.05.2023
Categories

Arjessa tulee vastaan monenlaisia digitaalisia palveluita, joiden turvallinen käyttö voi aiheuttaa kysymyksiä. Esityksessä saat käytännönläheisiä neuvoja, miten voit parantaa omaa turvallisuuttasi.
Juha Tretjakov, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintävirasto, Traficom, Kyberturvallisuuskeskus.

Vi möter många digitala tjänster i vardagen och det kan uppstå frågor kring hur dessa används säkert. Under föreläsningen får du praktiska tips om hur du kan förbättra din egen säkerhet.  
Juha Tretjakov, specialist, transport- och kommunikationsverket, Traficom, Cybersäkerhetscentret.