spinner
Share video
Naapurin kuuleminen
Naapurin kuuleminen
5 min
|
Available Unlimited
|
Published
23.05.2024

PoC -projektissa halusimme hyödyntää 3D-kaupunkimallia rakennusvalvonnan naapurin kuulemisessa. Entä jos tulevaisuudessa naapurin kuuleminen hoidettaisiinkin sähköisesti kirjeiden sijaan? Naapuri saisi sähköpostiviestin, jossa olisi linkki Lupapisteeseen hankkeen sivuille, missä olisi nähtävillä asemapiirustus ja muut pääpiirustukset. Lisäksi hanketta havainnollistavaa materiaalia voisi tarkastella digitaalisen kaksosen kaupunkimallialustalla 3D-muodossa, mikä parantaisi havainnollisuutta erityisesti niille, jotka eivät ole perehtyneet hankkeeseen.