spinner
Share video
Helsingin seudun biovirroista kiertotalouden liiketoimintaa 11.12.2019
1 h 31 min
|
Available Unlimited
|
Published
12.12.2019

CircVol-hanke edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa mm. tukemalla yritysten, korkeakoulujen ja julkisten tahojen välistä vuoropuhelua sekä etsimällä digitaalisia ratkaisuja massojen hallintaan.

Seminaarissa esittelemme CircVol-hankkeessa toteutetun Helsingin seudun alueellisen biomassa kartoituksen tuloksia ja keskustelemme avoimen datan ja digitaalisten alustojen mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. Näkemyksiään avaavat mm. kiertotalouden yritykset, Luonnonvarakeskus, Motiva ja Helsingin kaupunki. Kartoituksen tulokset osoittavat kiertotalouden potentiaalin, joka piilee alueen puisto-, pelto- ja metsäbiomassoissa, elintarviketuotannon sivuvirroissa ja biojätteissä.

Seminaarin ohjelma:

Avoin data ja digitaaliset ratkaisut kiertotaloudessa
         • Materiaalitori -tinder kierrätysmateriaaleille, Ilkka Hippinen, Motiva
         • Kalasatama kiertotalouden kokeilualustana, Kaisa Spilling, Forum Virium Helsinki

Jaloittelua – Resursseista symbiooseja kisa

CircVol tulokset ja kokemukset alueellisesta biomassakartoituksesta, Eero Parkola, Ramboll Oy