Helsinkikanava.fi -sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin "Helsinki-kanava"-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.helsinkikanava.fi.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata niitä:

Osassa sivuston videoista ei ole tekstityksiä ja/tai kuvailutulkkausta. Videot on lisätty ennen siirtymäaikaa 23.9.2020, jolloin niitä ei takautuvasti tarvitse tehdä saavutettaviksi.

Osassa sivuston videoista ei ole tekstityksiä kaikkien niihin sisältyvien laulujen sanojen osalta näiden tekstittämiseksi tarvittavien oikeidenomistajien luvan hankkimisen aiheuttaman kohtuuttoman rasitteen takia.

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut putteet

 • Palvelussa on syötekenttiä, joita ei ole kuvattu avustavalle teknologialle. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on kuvalinkkejä, joilta puuttuu tekstivastine. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Sivustolla ei ole käytetty html-otsikkoja. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin apuohjelmien sisällön jäsentämiseen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivustolla on kuvia, joihin ei ole lisätty alt-määritettä. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että jotkin ruudunlukijat lukevat kuvan tiedostonimen. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Palvelussa on tekstialueita, joissa ei ole saavutettavaa selitettä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on elementtejä, joiden tunnus ei ole yksilöllinen. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.1 Jäsentäminen)
 • Sivustolla on linkkitekstejä, joissa samaa tekstiä käytetään ohjaamaan eri kohteisiin. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Sivustolla on iFrame-upotteita, joilta puuttuu selite. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on linkkitekstejä, jotka eivät kuvaa linkin tarkoitusta. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Tekstin muotoilemiseen on käytetty bold-tunnistetta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Tekstin koon muuttamiseen on käytetty big-tunnistetta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)
 • Sivuston title-elementeissä on saavutettavuuspuutteita. (2.4.2 Sivuotsikot)
 • Sivustolla on sivuja, joilta puuttuu luonnollisen kielen määritys. (3.1.1 Sivun kieli)
 • Palvelussa on lomake, jolla ei ole lähetyspainiketta. (3.2.2 Syöte)
 • Tekstin värin ja taustavärin kontrasti joissain sivuston elementeissä ei ole riittävän suuri. Riittämätön kontrasti tekstin ja taustan välillä voi aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tai värisokeille käyttäjille, sekä myös monille muille käyttäjille. (1.4.3 Kontrasti (minimi))
 • Käyttöliittymässä on elementtejä, jotka eivät osoita näppäimistökohdistusta kun käyttäjä selaa sivua näönvaraisesti ilman hiirtä pelkän näppäimistön avulla. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)

Puutteiden korjaus

Helsinki-kanavaa kehitetään vuoden 2024 aikana, jolloin palvelun saavutettavuuspuutteita korjataan.

Sivustolla käytettävä mediasoitin ei ole kaikilta osin saavutettava. Soittimen saavutettavuutta parannetaan soittimen tuottaneen kolmannen osapuolen tekemien versiopäivitysten yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston kokoussivujen esityslistat ja päätöstiedot näytetään sivustolla erillisestä sovelluksesta noudettavana sivustolle upotettuna Html-osiona ja PDF-tiedostoina. Nämä tiedot eivät ole täysin saavutettavia. Osion uudistaminen on käynnistetty, ja osion saavuttavuus korjataan sivuston uudistamisen yhteydessä.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.9.2020. Helsinkikanava.fi-sivuston saavutettavuusselosteesta vastaa Helsingin kaupunginkanslian viestinnän sisällöntuotantoyksikkö.

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Anna palautetta tällä verkkolomakkeella (www.hel.fi/palaute) tai lähetä sähköpostia osoitteeseen helsinki.palaute@hel.fi.

Palautekanavan kautta voit myös pyytää saavutettavaan muotoon muokattuja tietoja Hel.fi-sivuston sisällöstä.

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000