Maakuntavaltuuston kokoukset

Maakuntavaltuuston kokous 11.6.2024

Uudenmaan liiton ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla. Valtuuston jäsenet ovat Uudenmaan kunnanvaltuustojen edustajia.

Esityslista:

1  Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
3  Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
4  Vuoden 2023 arviointikertomus tiedoksi
5  Uudenmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023
6  Maakuntajohtajan ajankohtaisuuskatsaus
7  Vihreän siirtymän vaihemaakuntakaavan laadinnan
käynnistäminen
8  Aluesuunnittelun vastuualueen ajankohtaiskatsaus
9  Aluekehittämisen vastuualueen ajankohtaiskatsaus
10  Uudenmaan liiton luottamushenkilöiden
sidonnaisuusilmoitusten saattaminen maakuntavaltuustolle
tiedoksi
11  Seuraavan kokouksen ajankohta

Esityslista on myös luettavissa Uudenmaan liiton verkkosivuilla; linkki esityslistaan.