Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Helsinki

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Helsinki
Bamla eller snacka slang? - Svenska dagen 6.11.2020
1 h

”Språk å identitet nä man budjar i Stadin”

Helsingfors virtuella svenska dagen, Helsingforskanalen, fredagen 6.11.2020 kl. 13.00 (45-60 min)

Helsingfors stad uppmärksammar svenska dagen med ett eget program på Helsingforskanalen fredagen 6.11. kl. 13.00. Helsingfors är den stad i Finland som har flest svenskspråkiga invånare. Men visst du att Helsingfors har över 2 000 svenskspråkiga anställda och alltså är en av landets största arbetsgivare på svenska? Möt Nora Grotenfelt, överläkare vid Dals coronahälsostation, Anki Herlin, ungdomsledare vid ungdomsgården i Gårdsbacka och Petter Wallenius, lektor i historia och samhällslära vid Grundskolan Norsen.

Den gamla Helsingforsslangen talas också på svenska men hur låter den idag och håller uttryck från Sverige på att göra comeback? Detta diskuterar språkvetarna Sofia Henricson och Sarah Wikner från Helsingfors universitet respektive Åbo Akademi, Ralf Nyberg, informationschef och känd som bland annat slangkåsör, samt Ingrid Enckell och Ivar Bremer, som båda studerar vid Tölö gymnasium.

Kärt barn har många namn. Emmi Sulander har studerat de inofficiella namnen på svenska på olika platser i Helsingfors och tar oss på en tur. Nätverket Svenska nu har bett rapartisten Jesse P från Sverige göra raplåtar med några skolklasser i Helsingfors på temat Helsingfors min hemstad och presenterar resultatet i sändningen.

Programmet inleds med en hälsning från Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori. Som programledare fungerar Lotta Backlund.

Programmet i korthet:

  • Borgmästarens hälsning

  • Stadens personal berättar om hur de betjänar på svenska

  • Diskussion om slang och ungdomsspråk med inbjudna gäster

  • Videoreportage om de svenskspråkiga slangnamnen på olika platser i Helsingfors

  • Rapartisten Jesse P från Sverige demonstrerar raplåtar gjorda med några klasser från finska och svenska skolor i Helsingfors.