Open data as key element for transparency

Open data as key element for transparency
Helsingin energia- ja ilmastoatlas
19 min

Helsingin energia- ja ilmastoatlas – Helsinki Energy and Climate Atlas

Helsingin energia- ja ilmastoatlas on tietomallipohjainen työkalu, joka sisältää laajan valikoiman Helsingin rakennusten energiankäyttöön liittyviä tietoja, joita muun muassa kiinteistönomistajat, kaupunkisuunnittelijat ja energiansäästöpalveluja tarjoavat yritykset voivat käyttää vapaasti. Energia- ja ilmastoatlas tukee Helsingin rakennuskannan energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista visuaalisesti ja informatiivisesti. Tästä videosta saat lisätietoa Energia- ja ilmastoatlaksesta ja sen käyttötavoista!

Helsingin energia- ja ilmastoatlas: https://kartta.hel.fi/3d/atlas

The Helsinki Energy and Climate Atlas is a data model-based tool that contains a wide variety of information related to the energy, which can be freely used by property owners, city planners and companies providing energy saving services, among others. The Helsinki Energy and Climate Atlas supports the energy efficiency of the building stock in Helsinki, the use of renewable energy, climate change mitigation and adaptation to climate change in a visual and informative form. Check this video to learn more about Atlas and how to use it!

Helsinki Energy and Climate Atlas: https://kartta.hel.fi/3d/atlas