Stara

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos. Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin. Staralla on pitkä kokemus katujen ja puistojen rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta. Rakennamme ja pidämme kunnossa myös kaupungin tiloja – kouluja, päiväkoteja, toimitiloja. Pidämme huolta Helsingin luonnosta, kaupunkimetsistä ja rantavesistä. Lue lisää Starasta: www.hel.fi/stara
Toimitusjohtaja Timo Martiskaisen tervehdys Staran vuosikertomuksessa 2022
1 min

Timo Martiskainen kertoo videolla, millainen oli Staran vuosi 2022.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan loi epävarmuutta ja nosti niin rakennustarvikkeiden, polttoaineiden kuin energiankin hintaa. Taloutta rasitti myös rakentamisen töiden odottamaton väheneminen. Stara sai kuitenkin neuvoteltua lisätilauksia, ja tappio jäi pelättyä pienemmäksi.

Stara jatkoi digitaalisten tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönottoa ja uusi toiminnan laatua osoittavan Rala-sertifikaatin. Myös Staran strategia päivitettiin aikaan, jolloin toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Uuden strategian teemana on Rohkeasti uutta kohti.

Helsinki ostaa jatkossa entistä enemmän töitä ulkoisilta markkinoilta, ja Stara sopeuttaa toimintaa väheneviin ostoihin kehittämis- ja tuottavuusohjelmalla. Muutoksessa ketään ei irtisanota, mutta henkilöstöltä edellytetään valmiutta siirtyä toisiin tehtäviin.

Staran vuosikertomus https://stara.hel.fi/staran-vuosi-2022/