Tietoa sivustosta

Helsinki-kanava tarjoaa verkkolähetyksiä ja julkaisee tallenteita muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista, Helsingin kaupunginorkesterin konserteista ja Pormestarin asukasilloista. Kanavalla julkaistaan myös kaupunkilaisten omia "Kaupunkilaisten videot"-videoita. Voit ladata videotallenteen kaupunginvaltuuston kokouksesta tiedostona omalle koneellesi. Koska kokoukset kestävät usein pitkään ovat niiden videotallenteet kooltaan suuria.

Helsinki-kanavan käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan 23.9.2016 (päivitetty 15.1.2020) alkaen Helsinki-kanava verkkopalveluun ja palvelussa olevaan aineistoon.

Helsinki-kanava tarjoaa verkkolähetyksiä ja julkaisee tallenteita muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksista, Helsingin kaupunginorkesterin konserteista ja Pormestarin asukasilloista. Kanavalla julkaistaan myös kaupunkilaisten omia "Kaupunkilaisten videot"-videoita.

Verkkopalvelun tuottaa Helsingin kaupunki.

Palvelussa olevien aineistojen (videoiden, tietojen ja muun datan) omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat aineistojen tekijöille.

Kaupunginkanslian asiakasviestinnän, markkinoinnin ja tilaisuuksienhallinnan rekisteri.

1. Aineiston käyttöoikeus

Helsinki-kanavan jakamiin aineistoihin sovelletaan eri käyttöehtoja aineistosta riippuen. Sivustolta ladattavissa olevaan aineistoon tietoineen sovelletaan alakohdassa 1.1 "Sivustolta ladattavat videot ja niiden rajapintatiedot sekä muu ladattava aineisto" määriteltyjä ehtoja ja muuhun aineistoon alakohdassa 1.2 " Muu kuin sivustolta ladattavissa oleva aineisto" määriteltyjä ehtoja.

Verkkopalvelun käyttäjien lähettämiin videoihin ja kirjoituksiin sovelletaan jäljempänä kohdassa 2. "Kaupunkilaisten videot" määriteltyjä käyttöehtoja.

1.1 Sivustolta ladattavat videot ja niiden rajapintatiedot sekä muu ladattava aineisto

Voit vapaasti:

  • Jakaa — ladata ja kopioida aineistoa ja levittää sitä edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa;
  • Muunnella — remiksata ja muokata aineistoa sekä luoda sen pohjalta uusia aineistoja; missä tahansa muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa, eli aineiston käyttäjä ei saa aineiston perusteella periä kolmansilta osapuolilta maksuja tai muuta vastiketta. Seuraavilla ehdoilla:
  • Aineiston alkuperäinen tuottaja on ilmoitettava.
  • Jos olet tehnyt muutoksia aineistoon, muutokset tulee asianmukaisesti merkitä/ilmoittaa aineiston yhteydessä.
  • Jos teet muutoksia tai käytät aineistoa oman teoksesi pohjana, tulee syntynyt teos jakaa näillä samoilla käyttöehdoilla.
  • Aineiston tekijää ei saa ilmoittaa siten, että ilmoitus viittaisi aineiston tekijän tukevan aineiston käyttäjää tai aineiston käyttötapaa. Oikeudenhaltijan pyynnöstä lähdeviite on poistettava.
  • Jos Helsinki-kanavan aineistoa on kopioitu sivulle, jossa on myös muuta aineistoa, sivulla ei saa luoda mielikuvaa, että Helsingin kaupunki on hyväksynyt tämän muun aineiston tai muutoinkaan vastaa siitä.

1.2 Muu kuin sivustolta ladattavissa oleva aineisto

Muuhun kuin sivustolta ladattavissa olevaa aineistoon Helsinki-kanava ei myönnä muita oikeuksia kuin katseluoikeuden verkkopalvelun käyttäjälle. Muulla kuin ladattavalla aineistolla tarkoitetaan esimerkiksi Helsinki-kanavalla julkaistuja konserttitaltiointeja tai vastaavaa aineistoa.

1.3 Helsinki-kanavan suorat verkkolähetykset

Kaupunginvaltuuston kokousten suorat verkkolähetykset voidaan erikseen sovittaessa upottaa näkymään myös muilla kuin Helsingin kaupungin verkkosivustoilla.

Valtuuston verkkolähetykset voidaan upottaa muille sivustoille Helsinki-kanavan ylläpitäjiltä saatavalla upotuskoodilla.

Upottaessaan valtuuston kokouksen tai muun erikseen tapauskohtaisesti sovittavan Helsinki-kanavan suoran lähetyksen sivustolleen (ulkopuolinen) käyttäjä sitoutuu:
- ilmoittamaan lähetyksen upottamisesta etukäteen hyvissä ajoin (vähintäänkin kaksi arkipäivää) Helsinki-kanavan ylläpitäjille
- ilmoittamaan sivustolleen upotetun suoran lähetyksen katsojamäärän ja/tai lähetyssivun kävijämäärän Helsinki-kanavan ylläpitäjille viikon kuluessa lähetyspäivästä.

Tässä mainittuihin verkkolähetysten upottamisiin sovelletaan soveltuvin osin kohdan 1.1 ehtoja.

2. Kaupunkilaisten videot

Verkkopalvelun käyttäjät voivat osana palvelua lähettää julkaistavaksi omia videoitaan kaupungista. Käyttäjä voi lähettää verkkopalvelussa julkaistavaksi itse kuvaamaansa videomateriaalia tai yhdessä muiden kanssa kuvattua materiaalia, jos hän on saanut muilta tähän luvan ja videon kuvaamiseen on ollut mahdollisesti tarvittava lupa, huomioiden, mitä alla todetaan suostumuksista ja tekijänoikeuksista sekä muista immateriaalioikeuksista.

Käyttäjän tulee videon julkaistavaksi lähettäessään ilmoittaa nimensä ja mahdollisesti nimen sijaan videon yhteydessä näytettävän nimimerkkinsä ja sähköpostiosoitteensa sekä niin halutessaan puhelinnumeronsa. Samalla käyttäjä ilmoittaa hyväksyvänsä nämä käyttöehdot. Helsinki-kanava ei käytä käyttäjien yhteystietoja muuhun tarkoitukseen kuin mahdolliseen julkistavaksi lähetettyä videota koskevaan yhteydenottoon, yhteystietoja ei käytetä muussa tarkoituksessa tai luovuteta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän nimi/nimimerkki ilmoitetaan kuitenkin videon yhteydessä.

Helsingin kaupunki ei vastaa käyttäjän verkkopalvelussa julkaistavaksi lähettämän videon tai muun materiaalin sisällöstä, eikä niihin mahdollisesti liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista. Videon lähettäjä vastaa jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei video tai muu materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole sisällöltään muuten näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista.

Videon lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja vastaavat oikeudet lähettämiinsä videoihin ja muuhun materiaaliin, eikä hän ole aiemmin luovuttanut yksinoikeutta kolmannelle osapuolelle. Videon lähettäjän tulee myös varmistaa, että kaikki mahdollisesti videoilla esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa videon julkaisemiseen ja ovat tietoisia sen julkaisemisesta ja julkaisemistavasta. Alaikäisten henkilöiden osalta käyttäjällä tulee olla myös alaikäisen henkilön huoltajan suostumus. Videon lähettäjän tulee myös varmistua siitä, että videoilla mahdollisesti esiintyvät henkilöt ymmärtävät, että video on niihin myönnetyn käyttöoikeuden perusteella vapaasti muunneltavissa ja edelleen jaettavissa.

Helsingin kaupungilla on oikeus oman harkintansa mukaan olla julkaisematta lähetettyä videota tai poistaa jo julkaistu video Helsinki-kanavalta.

Jos käyttäjä havaitsee, että Helsinki-kanavalla julkaistu video on sisällöltään näiden ehtojen vastainen, pyydetään asiasta ilmoittamaan viipymättä verkkopalvelun ylläpidolle (ks. yhteystiedot tai käyttöehtojen kohta "Palaute").

3. Evästeet

Helsinki-kanavalla käytetään evästeitä (cookies) palvelun käyttäjämäärien seurantaan. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Palvelua voi käyttää myös ilman evästeitä.

Sivuston evästeasetukset

4. Vastuu sisällöstä

Helsingin kaupungin tuottama sisältö

Helsingin kaupunki vastaa itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Kolmannen osapuolen tuottama sisältö

Helsingin kaupunki ei vastaa kolmannen osapuolen tuottaman aineiston sisällöstä tai tietojen oikeellisuudesta. Aineiston käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla, eikä kaupunki vastaa mistään välittömistä tai välillistä vahingoista, jotka aiheutuvat aineistojen käytöstä, virheistä tai puutteista tai verkkopalvelun käyttökatkoista. Helsingin kaupunki ei vastaa myöskään keskustelussa esitetyistä ajatuksista tai mielipiteistä, vaan ne ovat niiden esittäjien omia.

5. Käyttöehtojen ja verkkopalvelun muuttaminen

Helsingin kaupungilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun ne ovat verkkopalvelussa näkyvillä. Käyttöehdoissa mainitaan päivämäärä, jolloin niitä on viimeksi muutettu.

Helsingin kaupungilla on oikeus vapaasti muuttaa sivuston sisältöä, lakkauttaa sivusto tai keskeyttää sivustopalvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

6. Palaute

Palautetta verkkopalvelusta voi lähettää Helsingin kaupungin palautejärjestelmän kautta osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute.

7. Helsinki-kanavalla julkaistavaan aineistoon liittyvät avoimet rajapinnat

Tietoa Helsinki-kanavan avomesta rajapinnasta saa palvelun ylläpitäjältä.