spinner
Share video
Pölyttäjät
2 min
|
Available Unlimited
|
Published
01.12.2021

Helsingin päivitetty Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021-2028 hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.4.2021.

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kestävän kehityksen opiskelijat ovat siihen liittyen projektityönään miettineet mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa ja miten sitä voisi edistää kaupungeissa.

Tämän videon ovat laatineet Veera Kappinen, Anni Lehto, Noora Leijo, Akseli Leinonen ja Iida Rask.

Tällä videolla kerrotaan pölyttäjien tärkeydestä ja yksilön keinoista edistää pölyttäjien elinoloja.