spinner
Share video
Sprintin päättäminen sprintin katselmoinnissa
1 min
|
Available असीमित
|
Published
13.09.2021

Sprintin katselmoinnissa sprintti päätetään ja keskustellaan sen tuloksista, saadusta uudesta tiedosta sekä siitä, mitä seuraavan sprintin suunnittelussa kannattaa huomioida.

- Valitse sivun vasemman laidan valikosta kohta "active sprints" (aktiiviset sprintit).
- Napsauta sprintin otsikon oikealta puolelta painiketta "** finish sprint" (suorita sprintti valmiiksi).
- Aukeavassa ikkunassa luetellaan, kuinka monta käyttäjätarinaa sprintissä valmistui ja kuinka monta jäi kesken. Valitse ikkunan alalaidasta, että kesken jääneet käyttäjätarinat siirretään backlogiin (keskeneräisiin). Näin ne muistetaan käydä seuraavassa sprintin suunnittelussa varmasti läpi.
- Napsauta ikkunan alalaidassa painiketta "** finish" (valmis).