spinner
Share video
Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke tukee yritysten elpymistä ja vahvistaa kilpailukykyä
2 min
|
Available Neograničeno
|
Published
12.11.2021

Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeella tuetaan matkailualan pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia matkailutuotteita kansainvälisille markkinoille. Samalla kehitetään yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kyberturvallisuutta ja kestävyyttä sekä huomioidaan eri kohderyhmien tarpeita matkailupalveluissa.

Hanke saa rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. Hankkeen toteuttavat Helsingin kaupunki (koordinoija), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park. Hankeaika 1.8.2021-31.8.2023.

Linkki hankkeen sivuille: https://www.hel.fi/yritystenhelsinki/fi/matkailuelinkeino/hankkeet/kestavaanostettamatkailuyrityksiinetelasuomi 
 

Tekstitys/subtitles: Suomi, svenska, english.