spinner
Share video
Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus
1 h 2 min
|
Available Unlimited
|
Published
28.03.2017

Esityksessä painotetaan seksuaalikasvatusta eriarvoisuuden vähentämiseksi.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntija Katriina Bildjuschkinin seminaariesitys Helsingin kaupunginkanslian henkilöstöosaston järjestämässä tilaisuudessa 21.3.2017.
.