spinner
Share video
Koulut tasa-arvon edistäjinä - havaintoja perusopetuksen tasa-arvosuunnittelusta
43 min
|
Available Mugagabea
|
Published
24.10.2017

Käsitykset sukupuolesta ja eri sukupuolille sopivista kiinnostuksenkohteista ja käyttäytymisestä syntyvät varhain. Tämä heijastuu koko yhteiskuntaan muun muassa alojen ja ammattien välisenä eriytymisenä. Kouluilla on ollut vuoden alusta velvollisuus laatia tasa-arvosuunnitelma, jotta kouluissa edistettäisiin tasa-arvon toteutumista aktiivisesti. 

KoulutusAvain Oy:n ja WoM Oy:n ESR-rahoitteisessa SEGLI-hankkeessa kehitetään koulujen toimintatapoja sukupuolenmukaisen  segregaation lieventämiseksi. Kehittämistyö kytkeytyy koulujen tasa-arvosuunnitteluun Kajaanissa, Suomussalmella ja Helsingissä. Hankkeessa mukana olevat koulut avaavat tasa-arvosuunnitteluprosessiaan ja siinä syntyneitä havaintoja. Mukana keskustelussa on opetusneuvos Satu Elo Opetushallituksesta ja sivistystoimenjohtaja Mikko Saari Kajaanin kaupungilta.

Video on taltioitu Tasa-arvotiedon keskuksen (THL) yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Kainuun liiton ja laajan tasa-arvotoimijoiden verkoston kanssa järjestämillä Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivillä Kajaanissa 11.–12.10.2017. Tallenteet päiviltä on katsottavissa Kainuun liiton YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=3ghfPabNfks.