spinner
Share video
Nuorisoneuvoston kokous 29.4.2019
2 h 5 min
|
Available Unlimited
|
Published
29.04.2019

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain edellyttämä, vuosittain vaaleilla valittava kolmenkymmenen 13–17-vuotiaan helsinkiläisnuoren vaikuttamiselin. Neuvosto huolehtii siitä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteossa sekä kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Kokouksen esityslista

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

MENNEET TAPAHTUMAT

2 Toimintasääntötyöpaja

3 Valtuustoryhmien tapaamiset

4 Nuorten aloitteiden käsittely kaupunginvaltuustossa

5 Seminaari Musiikkitalolla

TULEVAT TAPAHTUMAT

6 Pormestariston tapaaminen

7 Työpaja koskien RuutiBudjetin jakamista ja nuorisoneuvoston roolia tulevaisuudessa

8 Apulaispormestari Pia Pakarisen tapaaminen

9 Toukokuun leiri

HANKKEIDEN ASIAT

10 Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (NOP)

11 Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE)

12 MUKANA-hanke

13 Osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunta

14 Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto

TOIMIALOJEN ASIAT

15 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

16 Kaupunkiympäristön toimiala

17 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

18 Sosiaali- ja terveystoimiala

PÄÄTÖSASIAT

19 Nuorisoneuvoston toimintasääntö

20 Nuorisoneuvoston toimintasuunnitelma

21 Nuorisoneuvoston kannanotto koskien kesäsetelijärjestelmää

22 Yhteistyö Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustojen kanssa

MUUT ASIAT

23 Turun nuorisovaltuuston puheenjohtajiston vierailu

24 Stadiluotsi Pauli Salorannan yhteydenotto

25 Kehittämisasiantuntija Inari Penttilän yhteydenotto

26 Edustaja Sigrid Aution aloite kouluruoasta

27 Sihteeri Chaiwat Kiattrakoolchain aloite yksityisistä ja valtion kouluista

28 Muut esille tulevat asiat

Lue lisää Helsingin nuorisoneuvostosta