spinner
Share video
Nuorisoneuvoston kokous 25.10.2019
1 h 25 min
|
Available Unlimited
|
Published
28.10.2019

Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain edellyttämä, vuosittain vaaleilla valittava kolmenkymmenen 13–17-vuotiaan helsinkiläisnuoren vaikuttamiselin. Neuvosto huolehtii siitä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteossa sekä kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

ESITYSLISTA
19 - 2019

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

MENNEET TAPAHTUMAT

2 Nuorisoneuvoston toimintasäännön dialogityöpaja 05.10.2019

3 Nuorisoneuvoston puheenjohtajan edustusmatka Burlingtoniin, Yhdysvaltoihin 12. - 19.10.2019

4 Nuorisoneuvoston vaalien ehdokasinfotilaisuudet 21. - 24.10.2019

5 Pormestari Jan Vapaavuoren tapaaminen 24.10.2019

TULEVAT TAPAHTUMAT

6 Politiikkaviikko 04. - 10.11.2019

7 Palvelukeskus Helsingin yhteinen palvelupolku -työpajat 30.10. ja 12.11.2019

8 Nuorisoneuvoston vaalien äänestykset 11. - 29.11.2019

9 Nuorten ympäristötilan aktivismi-miitti 18.11.2019

HANKKEIDEN ASIAT

10 Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto (NOP)

11 Lapsi- ja perheplvelujen muutosohjelma (LAPE)

12 Kaupunkistrategian syrjinnän vastainen ohjelma (Mukana)

13 Osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunta

14 Uudenmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto

TOIMIALOJEN ASIAT

15 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

16 Kaupunkiympäristön toimiala

17 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

18 Sosiaali- ja terveystoimiala

PÄÄTÖSASIAT

19 Nuorisoneuvoston toimintasääntöesityksen muuttaminen

20 Nuorisoneuvoston edustajien edustusmatka Joensuuhun 25. - 27.10.2019

21 Nuorisoneuvoston edustajien valinta opetusministeri Li Anderssonin, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen sekä ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen pyöreän pöydän keskusteluun 01.11.2019

MUUT ASIAT

22 Muut esille tulevat asiat