Helsingin brändi ja visuaalinen ilme

Video som klargör Helsingfors stads uppdaterade varumärkeskoncept
3 min

Bekanta dig med Helsingfors stad's uppdaterade varumärkeskoncept och använd det för att stödja dig ditt arbete. Helsingfors varumärkeskoncept sammanfattar det intryck av Helsingfors som vi vill förmedla, och de av stadens särdrag som vi vill lyfta fram. Videon presenterar värdelöftet och hörnstenarna för Helsingfors varumärke, Helsingfors varumärkesidentitet och Helsingfors tonfall.
Videon är textad på svenska.