Kasvatus ja koulutus

Kasvatus ja koulutus
Konflikti ja polarisaatio
9 min

Mellunkylässä on kehitetty monialaista yhteistyötä vastakkainasetteluihin ja konflikteihin puuttumiseksi, niiden ennaltaehkäisemiseksi ja hyvien väestösuhteiden rakentamiseksi yhteistyössä Miriam Attiaksen kanssa.

Keskeistä on dialogisen, kuuntelevan, kohtaavan ja turvallisen ilmapiirin luominen, koulun ja kodin sekä verkostojen yhteistyö. Nuorten turvallisuudentunne vahvistuu kun huomaavat, että aikuiset toimivat yhdessä.

Vesalan peruskoulun rehtori Niina Halonen-Malliarakis, kouluvalmentaja Hanna Koponen ja monikielinen ohjaaja Sabad Yussuf keskustelevat yhteistyöstä.